Bona Fide Consulting Oy

Tehokasta ja laadukasta konsultointia

ICT Konsultointi


Tarjoamme laajalla skaalalla ICT konsultointia aina projektinhallintaan, systeemien ulkoistukseen, oman ohjelmistokehityksen tehostamiseen ja testauksenhallintaan liittyen.

Menetelmäkonsultointi


Koulutamme myös useita eri menetelmiä ohjelmistokehityksen, testauksenhallinnan ja vaatimustenhallinnan saralla. Tarvittaessa räätälöimme koulutuksen juuri Teidän organisaatiolle sopivaksi.

Kartoitukset, arvioinnit ja työpajat


Teemme kartoituksia, laadimme yhteistyössä tilaajan ja toimittajan kanssa erilaisia arviointeja ja järjestämme työpajoja asiakkaillemme räätälöidysti.

Reguloidut alat


Meillä on vahva osaaminen vahvasti säännellyillä aloilla, kuten esimerkiksi aloilla, jota koskevat erityiset määräykset;  tietotuvavaatimukset, lääketeollisuuden, lääketieteen laitteet ja niiden erityispiirteet ja niiden lainsäädännölliset vaatimukset ja muut viranomaisvaatimukset.