Vaatimusmäärittely ja käyttötapausten laatiminen

Työpaja, jossa käydään tehokkaasti perusteet liittyen vaatimusten määrittelyyn, käyttötapauskaavioiden laatimiseen ja parhaisiin käytänteisiin liittyen. 

Toteutus mahdollista sekä etäyhteydellä, läsnätyöpajana tai asiakkaan omissa tiloissa. 

Sisältö:

  • Vaatimusmäärittely, parhaat käytänteet, haasteet ja prosessin hallinta.
  • Käyttäjälähtöinen suunnittelu, käyttötapauskuvaukset.
  • Palvelupolut ja käyttäjäroolit
  • Simulaatio
  • Yhteenveto
3 500,00 €